20 lutego 2020, Komentarze wyłączone

Biała lista podatników VAT

Choć wprowadzono ją już 1 września 2019 r., dopiero od 1 stycznia 2020 r. korzystanie z niej jest obowiązkowe dla wielu przedsiębiorców. Mowa o białej liście podatników VAT, którą Ministerstwo Finansów wprowadziło, aby pomóc firmom szybko i skutecznie weryfikować kontrahentów. W poniższym wpisie wyjaśniamy: co to jest biała lista podatników, jakie dane można na niej znaleźć i kto powinien z niej regularnie korzystać. Informujemy również o nadchodzących zmianach.

Co to jest biała lista podatników?

Biała lista to internetowa baza, zawierająca informacje na temat podatników VAT. Łączy ona wszystkie działające wcześniej wykazy, w których można było znaleźć dane o aktywnych, wykreślonych lub przywróconych podatnikach. Obejmuje informacje o statusie konkretnego podatnika aż do 5 lat wstecz. Lista jest aktualizowana raz dziennie. Nie znajdziemy na niej informacji o osobach, które dopiero oczekują na rejestrację jako podatnik. Jeśli chcesz już teraz zobaczyć, jak wygląda biała lista podatników VAT wyszukiwarka jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Podmiot zgłoszony jako podatnik VAT nie musi wykonywać żadnych czynności, żeby trafić na białą listę podatników. Wszystkie niezbędne informacje zostaną pobrane z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli okażą się niepoprawne, można zgłosić się do Krajowej Administracji Sądowej z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Jakie dane obejmuje biała lista?

Wykaz ten pozwala przede wszystkim na szybką kontrolę tego, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, ale z listy dowiemy się także, dlaczego odmówiono mu rejestracji w bazie, dlaczego został wykreślony lub na jakiej podstawie przywrócono mu aktywny status. Znajdziemy tam również aktualny numer rachunku bankowego, na który należy przelać pieniądze za wystawioną przez kontrahenta fakturę. To rozwiązanie wymusza założenie firmowego konta na przedsiębiorcach, którzy do tej pory korzystali wyłącznie z prywatnych rachunków bankowych.

Co dokładnie znajdziesz na białej liście podatników VAT Ministerstwa Finansów:

  • imię i nazwisko właściciela firmy lub jej nazwę,
  • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku (np. NIP),
  • aktualny status podatnika,
  • REGON (jeśli podatnik go posiada),
  • numer w KRS (jeśli podatnik go posiada),
  • adres siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności,
  • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK,
  • datę rejestracji jako podatnika VAT.

Oprócz tego baza wyświetla imiona, nazwiska i numery NIP lub PESEL prokurentów, osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, a także wspólnika firmy.

Aby skorzystać z informacji zawartych w dokumencie, jakim jest biała lista podatników VAT wyszukiwarka dostępna na stronie Ministerstwa Finansów nam to umożliwia. To intuicyjne w obsłudze narzędzie, w którym do odszukania kontrahenta wystarczy podać jego numer rachunku bankowego, NIP, REGON lub nazwę firmy. System umożliwia także wydruk potwierdzenia, obejmujący wyżej wymienione dane o podatniku.

Biała lista podatników – Ministerstwo Finansów ustaliło sankcje za korzystanie z niewłaściwych rachunków

Od początku 2020 r. każdy przedsiębiorca płacący kontrahentowi kwotę powyżej 15 tys. zł musi sprawdzić czy rachunek, na który przelewa pieniądze, widnieje na białej liście podatników. Jeśli przeleje tę kwotę na rachunek inny, niż podany w wykazie, mogą zostać nałożone na niego dość dotkliwe sankcje: nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu przelanej kwoty lub jej części oraz poniesie ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim partnerem biznesowym za zaległości podatkowe, jeśli ten nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji.

Najnowsze zmiany dotyczące białej listy podatników VAT

Zarówno biała lista podatników, jak i sankcje nakładane przez Ministerstwo Finansów od początku budziły sporo zastrzeżeń przedsiębiorców. Dotychczas osoby dokonujące płatności mogły uniknąć kar, jeśli najpóźniej w ciągu trzech dni od wykonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformowały o pomyłce naczelnika urzędu skarbowego. Wiele osób uważało czas ten za niewystarczający.

Najnowsze doniesienia mówią o tym, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie kilku zmian dotyczących białej listy podatników. Są one m.in. związane z projektem nowelizacji ustaw o CIT i VAT. Według nich, każdy przedsiębiorca dokonujący przelewu metodą podzielonej płatności nie będzie musiał sprawdzać rachunku bankowego kontrahenta. Jeśli nie skorzysta z metody split payment, będzie miał siedem dni na powiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o przelewie na niewłaściwy rachunek. Nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Wciąż jednak czekamy na ich ostateczną formę, potwierdzoną przez ministerstwo.