Kadry i płace

Prowadzisz firmę i zatrudniasz bądź chcesz zatrudnić pracowników?

Kompleksowa oferta dla przedsiębiorców

Nie wiesz jak sporządzić umowę ? Jakie są potrzebne dokumenty? Dokumentacja i inne formalności związane z obsługą kadr potrafią przyprawić o zawrót głowy. Na początek zatrudnimy dla Ciebie pracowników. Założymy im akta osobowe i załatwimy wszelkie formalności z ZUS-em. Będziemy co miesiąc sporządzać niezbędną dokumentację pracowniczą z zakresu ewidencji, raportów i rozliczeń wynikających z obowiązku bycia pracodawcą. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi pamiętać o wielu sprawach formalnych a przepisy prawa pracy i prawa podatkowego ulegają ciągłym zmianom, dlatego rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się. Zlecając naszej firmie prowadzenie czynności kadrowo-płacowych zyskasz spokój i pewność prawidłowego dbania o sprawy Twoich pracowników.

Niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych pracowników oferujemy usługi w zakresie:

Kadry

_

 • dokumentacja związana z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • dokumenty zgłoszeniowe, aktualizacyjne i wyrejestrowujące pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji do ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • E-TECZKA: tworzenie elektronicznej bazy danych zawierającej skany dotychczas zgromadzonej, papierowej dokumentacji pracowniczej oraz na bieżąco aktualizowanie bazy o nowe dokumenty,
 • informowanie o zbliżającym się terminie badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • ustalanie uprawnień do urlopów oraz ich ewidencjonowanie,
 • rozliczanie nieobecności pracowniczych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników,
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania.

Płace

_

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami i regulaminami firmowymi,
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzenia pracowniczego,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe,
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o dochodach PIT 11,
loading...