9 grudnia 2020, Komentarze wyłączone

Jak zaksięgować fakturę w obcej walucie?

W przypadku, kiedy przedsiębiorca korzysta z usług zagranicznych kontrahentów i partnerów biznesowych może zdarzyć się tak, że otrzyma on fakturę w obcej walucie. Przedsiębiorcy posiadają jednak obowiązek księgowania faktur w jednej walucie. Każda obca waluta musi zostać przeliczona na krajową.

Faktury w obcych walutach – przeliczanie na złotówki

Przeliczając obcą walutę na złotówki przedsiębiorca musi uwzględnić pozycję podatku VAT. Przeliczenia dokonuje się według:

  • średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym została wystawiona faktura,
  • ostatniego kursu opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, w którym na fakturze znajdowała się inna waluta niż euro, przelicza się ją na podstawie kursu wymiany względem euro. Jeśli jest to konieczne końcówki zaokrągla się do pełnych groszy.

Moment powstania obowiązku podatkowego

W oparciu o art. 19a ust. 1. ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania dostawy lub samej usługi. Wyjątkami, kiedy obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury są:

  • dostawy energii elektrycznej, chłodniczej, cieplnej, czy też gazu,
  • świadczenia usług: najmu telekomunikacyjnych przechowywania mienia, dzierżawy oraz leasingu, ochrony osób oraz usług, dozoru czy usług ochrony, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, stałej obsługi prawnej i biurowej.

>> Jeśli wolisz zostawić sprawy księgowości specjalistom – sprawdź naszą ofertę. Zachęcamy do kontaktu!

Faktura w walucie obcej wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego

W przypadku wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu podanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury.

Wystawienie faktury jest możliwe na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. W kwestii materiałów budowlanych lub książek w wersji papierowej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury.

Faktura w walucie obcej wystawiona po terminie powstania obowiązku podatkowego

Jeśli faktura została zaksięgowana po terminie powstania obowiązku podatkowego to przelicza się ją według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień, który jest ostatnim dniem roboczym przed powstaniem obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu podanego przez EBC na dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Zbiorcza faktura w obcej walucie

Przedsiębiorca ma możliwość wystawienia na rzecz danego klienta fakturę w obcej walucie zawierającą wszystkie transakcje z danego miesiąca. W przypadku faktury zbiorczej ma obowiązek przeliczenia każdej transakcji z osobna biorąc pod uwagę odpowiedni kurs zależny od daty powstania obowiązku podatkowego.