28 kwietnia 2023, Komentarze wyłączone

Księgowość pełna a uproszczona – poznaj różnice

Polska rzeczywistość podatkowa często przeraża nowych adeptów sztuki przedsiębiorczości. Trudno się im dziwić — ilość regulacji i ciągłe zmiany przepisów szybko przyprawiają o zawrót głowy. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją sposoby na uproszczenie sobie życia. Dziś przedstawimy dwa modele księgowości i opiszemy różnice między nimi. Być może znajdziesz spodziewane ukojenie nerwów w księgowości uproszczonej. Lub przekonasz się o zaletach pełnej ewidencji i to właśnie ją wybierzesz na swoje potrzeby. Zaczynajmy!

Na czym polega księgowość uproszczona?

Ewidencja podatkowa określana mianem księgowości uproszczonej skupia się na prowadzeniu KPiR, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów. O ile prowadzenie pełnej księgowości dostarcza kompletnego wglądu w każdą sferę finansów, aktywów i zdarzeń gospodarczych, o tyle ewidencjonowanie uproszczone dąży do maksymalnej redukcji procedur. Skupia się bowiem wyłącznie na zestawieniach przychodów i kosztów ich uzyskania. Ewidencja KPiR obejmuje tylko elementy majątku trwałego.

Do prowadzenia księgowości uproszczonej uprawnione są:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie.

Punktem granicznym jest tu jednak ustawowy próg dochodów, powyżej którego firma musi rozpocząć prowadzenie pełnej księgowości. Kwota górnego pułapu przychodów dla KPiR wynosi obecnie 2 miliony euro. Przeliczenie następuje po średnim kursie wymiany walutowej ogłoszonym przez NBP w październiku, w roku poprzedzającym rok obrotowy.

Księgowości uproszczonej nie mogą natomiast prowadzić:

  • spółki kapitałowe,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne.

Księgowość pełna a uproszczona spotyka się z asymetrią na linii obligatoryjności prawnej. Sam fakt uprawnienia do rozliczania się za pomocą KPiR nie determinuje takiego obowiązku — nawet mała firma może wybrać prowadzenie pełnej księgowości, jeśli jej zarządzający ma taką wolę i możliwości czasowe. Ten mechanizm nie działa jednak w drugą stronę — pełna ewidencja, która staje się obowiązkiem ustawowym dla określony podmiotów, nie daje możliwości wyboru.

Jak przebiega prowadzenie pełnej księgowości?

Między pełną i uproszczoną procedurą ewidencjonowania zachodzi kluczowa różnica w kwestii zakresu zdarzeń uwzględnianych w rozliczeniach. Pełna procedura księgowa przygląda się każdej pojedynczej transakcji finansowej i skrupulatnie ją rejestruje. Unikajmy patrzenia na pełną księgowość wyłącznie przez pryzmat uciążliwości formalnych. Jej głównym celem staje się bowiem rzetelna weryfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Akcjonariusze potrzebują szerokiego spektrum danych finansowych do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych i wpływania na dalsze decyzje zarządu podczas WZA. Pełna i uproszczona księgowość zazębiają się w wielu aspektach. Jednak w kwestii transparentności i wnikliwości informacji — księgowość pełna ma zdecydowaną przewagę nad swoją „młodszą siostrą”.

Szczegółowa inwentaryzacja składników majątku firmowego pokazuje niczym w lustrze, w jaki sposób kadra kierownicza zarządza aktywami. Pełny wgląd w przepływy finansowe przekłada się również na redukcję ryzyka błędnych wyliczeń całkowitej kwoty zobowiązania podatkowego.

Księgowość pełna a uproszczona — podsumowanie różnic

Zdajemy sobie sprawę, że zrozumienie rozbieżności między pełną i uproszczoną księgowością może na początku okazać się problematyczne. Podsumujmy zatem przekazane powyżej informacje. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie będzie czynnikiem wspierającym w podejmowaniu słusznej decyzji biznesowej.

Pełna księgowość dostarcza narzędzi dla kompletnej kontroli źródeł otrzymywania przychodów i kosztów działalności. Wiedza o wszystkich operacjach finansowych pokazuje czarno na białym, jak pożytkowane są środki firmowe. Prowadzenie pełnej księgowości podlega pod przepisy Ustawy o rachunkowości i nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków formalnych. Złożony proces ewidencyjny wymaga znacznych nakładów czasowych. To cena, jaką należy zapłacić za szczegółowy wgląd w sytuację majątkową.

Model uproszczony pozostaje niedostępny dla niektórych podmiotów życia gospodarczego. Tam jednak, gdzie można go stosować, oferuje niskie koszty prowadzenia i dostęp do intuicyjnych programów księgowych do samodzielnego użytkowania. Niestety, również tutaj da się wyłonić pewne ograniczenia. Księgowość pełna a uproszczona różnią się pod względem wartości informacyjnej. KPiR ogranicza się do wyliczenia przychodów, kosztów ich uzyskania i należności podatkowej. Z tak prostego schematu trudno wyodrębnić dane usprawniające proces podejmowania decyzji.

Ostateczna decyzja należy do przedsiębiorcy. Prowadzenie pełnej księgowości staje się łatwiejsze dzięki ofercie rzetelnego biura rachunkowego. Zapoznaj się z pozostałymi artykułami na blogu INITO. Znajdziesz tam potężną dawkę wiedzy o księgowości pełnej i uproszczonej dla poszczególnych sektorów w gospodarce.