29 marca 2022, Komentarze wyłączone

Mała księgowość – dla kogo jest przeznaczona i kiedy ją wybrać?

Decyzja o prowadzeniu małej lub pełnej księgowości zapada już w momencie rejestrowania działalności i dokonywania wpisu w formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorcy muszą zatem poznać zalety i dostępność obu opcji pod kątem własnego modelu biznesowego. W dzisiejszym artykule skupimy się na opisie prowadzenia małej księgowości w firmie. Na czym polega i kto może z niej skorzystać? Kiedy warto ją wybrać jako formę rozliczenia, a kiedy lepiej skupić się na księgowości w pełnym wymiarze?

Na czym polega tzw. mała księgowość?

Mała księgowość to nic innego jak przewidziana w prawie forma uproszczonej księgowości, przeznaczonej dla wybranej grupy podmiotów życia gospodarczego. Prowadzenie małej księgowości daje możliwość zastąpienia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na rzecz ksiąg rachunkowych. Firma jest uprawniona do prowadzenia uproszczonej księgowości po spełnieniu kryterium maksymalnego dochodu, o czym powiemy w dalszej części artykułu. Mała księgowość nie zwalnia z obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK VAT. Decyzja o wyborze małej księgowości wydaje się niezwykle atrakcyjna ze względu na oszczędności czasu, jaki należy poświęcić na sprawy podatkowe i ewidencyjne. Jednak mała księgowość nie daje pełnego obrazu co do stanu finansów w przedsiębiorstwie; nie pozwala także na generowanie zaawansowanych analiz finansowych, które wymagają kompleksowych danych o każdej transakcji.

Mała księgowość – dla kogo jest możliwa?

Jeśli interesuje Cię mała księgowość dla kogo jest ona dostępna? Prowadzenie ewidencji w ramach małej księgowości pozostaje możliwe dla osób fizycznych, które zarejestrowały jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Występuje tutaj kwotowy limit rocznego dochodu netto, który nie może przekraczać 2 milionów euro. Po przekroczeniu tego progu dochodowego, przedsiębiorca jest zobowiązany do przejścia na pełną księgowość. Forma opodatkowania a mała księgowość to nie to samo. Mała księgowość jest bowiem uproszczoną wersją księgowości dopuszczoną jedynie dla dwóch form opodatkowania: skala podatkowa lub podatek liniowy. Polski Ład zlikwidował możliwość rozliczania się kartą podatkową, dlatego ta forma jest już wyłączona z opcji stosowania małej księgowości. Mała księgowość jest chętnie wybierana przez mikro- i małe przedsiębiorstwa. Podmioty te kładą szczególny nacisk na optymalizację kosztów działalności, traktując małą księgowość jako element swojej strategii ograniczania wydatków.

Mała księgowość a podatek VAT

Mała księgowość a podatek VAT – jakie obowiązki ma przedsiębiorca będący jednocześnie płatnikiem podatku od towarów i usług? Rozliczanie się na podstawie KPiR lub na zasadach ryczałtu nie zdejmuje z podatników VAT obowiązku prowadzenia rejestru VAT od zakupu i sprzedaży. Ewidencja VAT jest podstawowym dokumentem służącym do wyliczenia kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. Podatek jest następnie odprowadzany na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Prowadzenie małej księgowości – co warto wiedzieć?

Prowadzenie małej księgowości nie zwalnia z obowiązku wdrożenia innych form ewidencji w firmie. Jedną z nich staje się ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, regulowana zapisami w ustawie o PIT. Firmy uprawnione do prowadzenia małej księgowości na podstawie KPiR, mogą również rozważyć wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako alternatywnej formy rozliczeń. Jednak katalog podmiotów uprawnionych do rozliczeń ryczałtem pozostaje ograniczone co do profilu działalności, o czym mówią zapisy ustawy. Obowiązki związane z małą księgowością dają możliwość ich samodzielnej realizacji przez przedsiębiorcę. Ogromną pomocą może się okazać specjalnie stworzone oprogramowanie, które dokona daleko idącej automatyzacji procesu wprowadzania dokumentów i generowania plików podatkowych. Jeśli jednak zależy Ci na maksymalnej oszczędności czasu, jaką oferuje mała księgowość, biuro rachunkowe może okazać się najlepszym wyborem. Outsourcing zadań księgowych do wyspecjalizowanej firmy zdejmuje z barków przedsiębiorcy konieczność aktualizowania własnej wiedzy i eliminuje ryzyko popełnienia błędów.