25 listopada 2020, Komentarze wyłączone

Mały ZUS – co musisz wiedzieć, aby skorzystać z programu

Na czym polega mały ZUS?

Mały ZUS to rozwiązanie dla przedsiębiorców, których firma nie przynosi wysokich przychodów. Ulga pozwala płacić niższe podatki ZUS – w zależności od wysokości przychodów. Im mniejszy przychód tym mniejsze składki. Od 1 lutego 2020 przedsiębiorcy mogą korzystać z małego ZUSu plus.

Warunki, które pozwalają na korzystanie z Małego ZUSu

  • Roczny przychód działalności gospodarczej mieści się w kwocie 120 000 złotych.
  • Działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
  • Działalność gospodarcza była prowadzona co najmniej 60 dni w poprzednim roku.
  • Przedsiębiorca nie spełnia warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia).
  • Przedsiębiorca rozliczał się w poprzednim roku z karty podatkowej i nie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT.
  • Nie zostały spełnione warunki do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Przedsiębiorca nie wykonuje w ramach działalności gospodarczej tego, co robił, jako pracownik dla byłego bądź obecnego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
  • Przedsiębiorca nie podlegał w minionym roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Ulga nie przysługuje przedsiębiorcy, który w poprzednim roku prowadził działalność krócej niż 60 dni, czyli podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni. Także w przypadku, gdy rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT.

Ulga nie przysługuje także, kiedy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacenia preferencyjnych składek oraz wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił, jako pracownik w bieżącym lub minionym roku.