5 marca 2020, Komentarze wyłączone

Nowy plik JPK_VAT!

W 2020 roku zmianom ulegnie sposób przygotowywania pliku JPK_VAT. W jego skład, oprócz dotychczasowej części ewidencyjnej, będzie wchodzić również część deklaracyjna, która zastąpi deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-27 wraz z załącznikami. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, docelowo jednak już w lipcu 2020 roku wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do przestrzegania nowych reguł.

JPK_VAT co to jest?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to elektroniczne narzędzie stosowane w księgowości, którego najważniejszym zadaniem jest poprawienie współpracy między podatnikami a organami podatkowymi. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną pozwala skrócić czas i koszt obsługi podatkowej. Ponadto ważną funkcją JPK jest uszczelnienie systemu podatkowego, a także zwiększenie efektywności organów podatkowych w zakresie przeprowadzenia kontroli.

Generowanie JPK odbywa się poprzez pobieranie danych bezpośrednio z systemów informatycznych firmy. JPK składa się z kilku plików, np. JPK_KR zawiera dane z ksiąg rachunkowych, a JPK_MAG – informacje związane ze stanami magazynowymi.

JPK_VAT to plik kontrolny dotyczący danych o sprzedaży oraz zakupu VAT w danym okresie. Jest to jedna z najważniejszych części Jednolitego Pliku Kontrolnego. W 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady przygotowywania plików, których podstawowy cel to uproszczenie procedur związanych z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym.

JPK_VAT od i do kiedy? Na czym polega zmiana?

Zmienione reguły związane z przygotowywaniem i przesyłaniem JPK_VAT zaczną obowiązywać stopniowo. Pierwszy etap wdrożenia nowego JPK_VAT rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r., a drugi 3 miesiące później – 1 lipca.

Podstawową zmianą jest połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7, VAT 7K oraz VAT-27. Dodatkowo w pliku pojawią się informacje z załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dane z pozostałych wniosków, które obecnie są osobno dołączane do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. W nowym pliku JPK_VAT dane te będą wprowadzane do dedykowanych pól.

Dokument ma więc zawierać zarówno dotychczasowe dane (znajdujące się w JPK_VAT), jak i dane z deklaracji VAT. Plik będzie się składał z dwóch podstawowych części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

Należy również pamiętać, że przesłanie błędnego pliku JPK_VAT będzie skutkowało nałożeniem kar administracyjnych. Ich wysokość ma sięgać 500 zł za każdy stwierdzony błąd, jednak uniknięcie sankcji będzie możliwe poprzez skorygowanie nieprawidłowości i przesłanie korekty w określonym terminie.

Nowe zasady związane z opracowywaniem i przekazywaniem JPK_VAT zaczną obowiązywać dwuetapowo:

  • od 01.04.2020 do zmian muszą się dostosować więksi przedsiębiorcy (np. firmy, w których pracuje ponad 250 osób),
  • od 01.07.2020 nowych zasad muszą zacząć przestrzegać średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy reprezentujący ten przekrój rynku mogą wdrożyć zmodyfikowany JPK_VAT już w kwietniu – jest to działanie dobrowolne, ale trzeba mieć na uwadze, że w przypadku rozpoczęcia stosowania nowych reguł nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego sposobu rozliczania.

Terminy składania JPK_VAT

Docelowo od lipca 2020 przedsiębiorcy, których dotyczą zmiany, będą przesyłać nowy plik. Dokumentacja będzie przekazywana w taki sam sposób, co dotychczas (poprzez program komputerowy).

Podatnicy, którzy rozliczają się w trybie miesięcznym, będą zobowiązani do przesłania dokumentu ewidencyjnego VAT za każdy miesiąc razem z deklaracją podatkową.

Z kolei podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie będą zobowiązani do przekazania JPK_VAT w pierwszym i drugim miesiącu do 25. dnia za miesiąc poprzedni, z kolei w trzecim miesiącu – plik z deklaracją będzie musiał zostać przesłany w terminie do złożenia deklaracji.

W związku z wprowadzeniem zmienionego JPK_VAT korzyści mają czerpać zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe. Uproszczenie procedur, ich automatyzacja oraz szybszy przepływ informacji to największe zalety tego rozwiązania. Ponadto połączenie obowiązków deklaracyjnych i ewidencyjnych powinno skuteczniej chronić przedsiębiorców przed możliwością popełnienia błędów w uzupełnianiu dokumentacji.

Jeśli chcesz uwolnić się od papierkowej roboty, powierz nam prowadzenie swojej księgowości. Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami już dziś!