4 stycznia 2021, Komentarze wyłączone

Ograniczenie ulgi abolicyjnej w 2021 roku

Czym jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku od dochodów osiąganych poza państwem w określonych sytuacjach. Dotyczy osób, które rozliczają się podatkowo tylko w Polsce, ale całość ich dochodów pochodzi z za granicy. Do tej pory ulga abolicyjna zapewniała podatnikowi płacenie podatku tylko w kraju, w którym uzyskiwał swoje dochody.

Ulga abolicyjna – nowe zasady

Według nowych przepisów wchodzących w życie w 2021 roku ulga abolicyjna zostanie ograniczona, co oznacza, że Polacy pracujący za granicą, a jednocześnie będący polskimi rezydentami podatnikowymi, zostaną w znacznym stopniu obciążeni. Ograniczenie ulgi abolicyjnej, a w zasadzie praktyczne jej zlikwidowanie, spowoduje, że odliczenie będzie możliwe w przypadku kwoty, której wysokość nie przekracza kwoty zmniejszenia podatku. Kwota ta zostanie obniżona do 1360 złotych.

Oznacza to, że Polacy pracujący w krajach, które powstrzymują się od stosowania podwójnego opodatkowania, gdy otrzymają dochód przekraczający kwotę wolną od podatku (powyżej 8000 złotych), zapłacą większy podatek PIT.

Zniesienie ulgi abolicyjnej szczególnie dotknie Polaków pracujących w krajach, w których podatek dochodowy jest niższy niż w Polsce (Wielka Brytania, Irlandia, Rosja, USA). Podatnicy będą zobowiązani dopłacić różnicę między podatkiem płaconym za granicą a podatkiem, który musiałby zostać zapłacony w Polsce w momencie, gdy kwota przekroczy 1360 złotych.

Kogo dotknie nowelizacja?

Wprowadzone przepisy będą dotyczyć polskich rezydentów podatnikowych, czyli osób fizycznych mających miejsce zamieszkania za terenie Polski i spełniających jeden z warunków:

  • posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych,
  • w ciągu roku podatkowego przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni.

Biorąc pod uwagę nowelizację, osoby pracujące w krajach, w których obowiązuje metoda zliczenia proporcjonalnego, będą w lepszej sytuacji podatkowej.

Kiedy ograniczenie ulgi abolicyjnej wejdzie w życie?

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.