17 lutego 2021, Komentarze wyłączone

Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto przystąpić?

Pracownicze Plany Kapitałowe to rozwiązanie oszczędnościowe, które weszło w życie w 2019 roku. Jest to długoterminowe oszczędzanie, mające przynieść korzyści w późniejszych latach. Aby do niego przystąpić trzeba być zatrudnionym oraz podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. System PPK nie jest obowiązkowy, co oznacza, że pracownik może z niego zrezygnować, co spowoduje, że jego wypłata nie będzie zmniejszona o kwotę przekazywaną na PPK.

Z programu można także w każdej chwili zrezygnować, jednak nie bez konsekwencji. Jeśli rezygnacja będzie miała miejsce przed ukończeniem 60 roku życia kwota zostanie pomniejszona o wkład pieniężny państwa. Inaczej wygląda to w przypadku poważnej choroby – wtedy wypłata pieniędzy nie niesie z sobą żadnych konsekwencji. Ciekawym aspektem jest również to, że pracownik ma prawo wypłacić swoje oszczędności przed 60 rokiem życia, jeśli przeznaczy je na wkład własny na zakup mieszkania.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

Środki wpływają z trzech źródeł:

  • od pracodawcy,
  • od państwa,
  • od pracownika.

Powitalna wpłata od państwa wynosi 250 złotych, a także co roku na konto wpływa 240 złotych dopłaty rocznej, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Pracodawca zobowiązany jest do wpłacania kwoty w wysokości co najmniej 1,5% wynagrodzenia pracownika, choć może zwiększyć wpłatę do 2,5%. W przypadku pracownika kwota podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia. W niektórych przypadkach wpłatę można obniżyć do 0,5% pensji brutto. Pracownik ma także możliwość dokonywania dodatkowych wpłat wynoszących nie więcej niż 2% wypłaty.

PPK – obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca zobowiązany jest do podpisania z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzaniu PPK, a także do zawarcia umowy o prowadzeniu PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

IV etap wprowadzania PPK w życie

1 stycznia 2021 roku w życie wszedł IV wdrażania systemu PPK. Uzupełnia on poprzednie etapy określające możliwość korzystania z PPK. W etapie I mogły wziąć udział osoby zatrudniające co najmniej 250 osób, w II przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50, w III co najmniej 20 osób, a w czwartym pozostałe firmy niezależnie od stanu zatrudnienia.

Czy warto skorzystać z PPK?

Bez wątpienia PPK przynosi parę korzyści dla pracodawcy. Przede wszystkim podnosi atrakcyjność na rynku pracy, a także może być motywacją dla pracowników, którzy mogą otrzymać aż 4% wynagrodzenia. Zaletą jest także to, że wydatki związane z PPK stanowią koszty uzyskania przychodu oraz wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy do naliczania składek ZUS. Dlatego z pewnością jest to ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorcy, posiadające parę zalet.