2 grudnia 2021, Komentarze wyłączone

Rejestracja VAT OSS

Przedsiębiorcy z branży e-commerce, którzy regularnie dokonują transakcji między krajami wspólnotowymi, z pewnością spotkali się z terminem VAT-OSS. Ta specjalna procedura rozliczania sprzedaży obowiązuje od 1 lipca 2021 roku, wprowadzając wiele ułatwień dla sklepów internetowych. Opowiedzmy zatem o specyfice, korzyściach i warunkach wynikających z rejestracji w systemie OSS. Omówimy również rodzaje transakcji, jakie można rozliczyć za pomocą tej procedury.

Czym jest VAT-OSS?

Procedura One-Stop-Shop (VAT OSS) stanowi diametralną zmianę w systemie deklarowania sprzedaży prowadzonej w różnych krajach członkowskich UE. One-Stop-Shop 2021 obejmuje sklepy internetowe prowadzące handel B2C, czyli skierowany do klientów indywidualnych. Dotychczas każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą wysyłkową do państw UE był zobligowany do wypełniania oddzielnych deklaracji VAT, właściwych dla kraju widniejącego na adresie wysyłki. Procedury te zajmowały dużo czasu i wiązały się z licznymi pułapkami formalnymi. Należało bowiem nie tylko poprawnie wypełnić różne dokumenty, lecz także pilnować terminów płatności w poszczególnych urzędach skarbowych. Ekspansja na nowe rynki nieuchronnie wiązała się z równoczesną ekspansją procedur biurokratycznych.

Wprowadzenie VAT-OSS daje możliwość rozliczenia sprzedaży wysyłkowej w ramach jednej deklaracji przed polskim urzędem, bez względu na liczbę państw, do których prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Warto jednak pamiętać o nowym progu sprzedaży wysyłkowej, który ustalono na 10 tysięcy euro w danym roku kalendarzowym. Rejestracja w systemie OSS daje możliwość łatwego rozliczenia z jednym Urzędem Skarbowym, właściwym dla siedziby przedsiębiorcy. Jeśli limit 10 000 euro nie zostanie przekroczony, firma oblicza stawki VAT na podstawie przepisów kraju swojej siedziby. Po przekroczeniu limitu obowiązują już stawki VAT w kraju nabywcy.

Termin rejestracji do VAT OSS

Terminy rejestracji do VAT OSS pozostają zależne od procedur w państwie członkowskim identyfikacji, czyli miejscu, gdzie przedsiębiorca ma swoją siedzibę. Rejestracja VAT OSS w Polsce musi być dokonana do 10. dnia miesiąca następującego po dacie rozpoczęcia sprzedaży w systemie OSS. Przykładowo, jeśli dokonujesz transakcji z państwami UE od 1 października, rejestrację w systemie OSS powinieneś sfinalizować do 10 listopada. Opóźnienie w złożeniu deklaracji skutkuje tym, że przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z zalet systemu OSS dopiero po rozpoczęciu nowego kwartału. Rejestracja VAT OSS wymaga wysłania do Urzędu Skarbowego formularza VIU-R – zgłoszenia informującego w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT. Rejestracja w systemie OSS jest dobrowolna. Alternatywą pozostaje rejestracja VAT w każdym kraju sprzedaży i składania niezależnych od siebie deklaracji VAT e-commerce.

Rejestracja w systemie OSS – jakiego rodzaju sprzedaży dotyczy?

System VAT OSS stworzono dla firm, które realizują wysyłki towaru ze swojej siedziby w jednym państwie i prowadzą sprzedaż wyłącznie do klientów indywidualnych. Zasady składania deklaracji dla wspólnotowego handlu B2B pozostają bez zmian. Większość małych i średnich firm handlowych prowadzi działania sprzedażowe poprzez Amazon, zarówno w modelu FBM, jak i FBA. Fulfillement by Merchant to model sprzedaży, w którym sprzedawca wysyła towar do klienta z własnego magazynu. System VAT OSS przeznaczony jest dla przedsiębiorców działających właśnie w tym modelu. Fulfillment by Amazon polega na wysyłce produktów z magazynów Amazon, rozsianych po różnych państwach członkowskich. Przedsiębiorcy działający w tej metodzie wysyłki mają obowiązek rejestracji VAT w krajach, w których magazynują towar. Naliczony podatek VAT e-commerce należy zapłacić w formie zbiorczej na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

Stworzenie systemu VAT OSS znacznie uprościło proces dokonywania rozliczeń między krajami członkowskimi. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą handel detaliczny z klientem indywidualnym, VAT OSS przynosi zauważalne korzyści.