9 lutego 2022, Komentarze wyłączone

Ryczałt ewidencjonowany a ulgi podatkowe 2022

Kierunek legislacji Polskiego Ładu wydaje się wyraźnie promować rozliczanie działalności gospodarczej za pomocą ryczałtu. Likwidacja karty podatkowej i drastyczny spadek atrakcyjności podatku liniowego sprawiają, że coraz więcej osób jest chętnych do rezygnacji z opcji odliczania kosztów uzyskania przychodu, na rzecz bardziej stabilnego i jednolitego sposobu rozliczeń z Fiskusem. Czym jest ryczałt i jakie stawki obejmuje? Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy wybierają tę formę opodatkowania?

Ryczałt – na czym polega i dlaczego zyskuje na popularności?

Ryczałt jest formą opodatkowania dla wybranych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa katalog podmiotów, które są uprawnione do wyboru takiej metody rozliczeń. Są to m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby osiągające przychody z tytułu najmu czy dzierżawy. W przeciwieństwie do podatku liniowego i opodatkowania na zasadach ogólnych, ryczałt 2022 za podstawę opodatkowania przyjmuje przychód. Nie ma tutaj możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania, co z jednej strony upraszcza księgowość, a z drugiej rodzi pytanie o opłacalność dla wybranego typu działalności.

Wysokie koszty prowadzenia biznesu raczej eliminują sensowność rozliczeń ryczałtem. Dlatego ryczałt ewidencjonowany 2022 to częsta forma opodatkowania zawodów takich jak lekarz, informatyk, grafik komputerowy, czy architekt. Ryczałt jest prostą metodą kalkulacji podatkowych, która zakłada jednolitą stawkę przez cały rok rozliczeniowy. Dzięki temu przedsiębiorca może dokładnie przewidzieć, ile zapłaci podatku i nie musi prowadzić skomplikowanej dokumentacji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 – jakie zmiany wprowadził Polski Ład?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 ma przede wszystkim zachęcać niższymi stawkami podatku dla wybranych grup zawodowych. Przykładowo, lekarze dotychczas rozliczający się podatkiem liniowym 17%, po przejściu na ryczałt otrzymają 14% stawki podatku od przychodów. Ryczałt dla programisty 2022 również podlega obniżeniu stawki podatku, ustalając ją na poziomie 12%. Jednak w przypadku informatyków pojawia się pewien paradoks prawny. Otóż wskazane tutaj stawki ryczałtu 2022 nie obowiązują w przypadku utrzymania stosunku pracy z dotychczasowym podmiotem. Nową stawkę można będzie zastosować dopiero po dwóch latach od wejścia w życie Polskiego Ładu. Takie ograniczenie nie istnieje w przypadku podjęcia pracy w nowej firmie, co może wywoływać znaczną rotację osób pozostających na kontrakcie lub zwiększenie kosztów pracy celem zatrzymania specjalisty. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 ustala także rozmaite ulgi podatkowe, o których opowiemy w kolejnym akapicie.

Jakie ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom będącym na ryczałcie?

Dla przedsiębiorców wybierających ryczałt na czym polega ulga obniżająca podstawę opodatkowania? Polski Ład wprowadza szereg preferencji podatkowych dla ryczałtowców, wśród których znajdziemy m.in. możliwość odliczenia straty od przychodów, ulgę rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnościami lub podatników utrzymujących osobę z niepełnosprawnościami. Ryczałt daje także możliwość skorzystania z ulg obowiązujących dla innych form opodatkowania, np. ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, ulga w przypadku darowizny na walkę z pandemią, czy ulga w przypadku darowizn dla placówek oświatowych.

Niekorzystne informacje mamy dla osób, które zastanawiają się nad relacją ryczałt a ulga na dzieci. Odliczenie ulgi na dziecko od przychodów opodatkowanych za zasadzie ryczałtu ograniczono wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody także z innych źródeł. Łączenie przychodów opodatkowanych ryczałtem z zarobkami z tytułu umowy zlecenie daje możliwość korzystania z ulgi na dziecko. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób zarabiających na wynajmie mieszkania, osiągających jednocześnie dochód z umowy o pracę. Najem opodatkowany ryczałtem nie będzie stanowił tu przeszkody do skorzystania z ulgi na dziecko.

Leasing samochodu na ryczałcie

Leasing na ryczałcie jest jak najbardziej możliwy. Zapisy umowy leasingowej są elementem indywidualnych ustaleń między leasingodawcą a przedsiębiorcą. Z punktu widzenia prawa podatkowego, leasing samochodu na ryczałcie jest inwestycją neutralną. Pamiętajmy, że ryczałt nie daje możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów od podstawy opodatkowania. Dlatego sam leasing nie będzie zmniejszał kwoty podatku do zapłacenia.

Ryczałt 2022 – czy warto go wybrać jako formę rozliczeń z Fiskusem?

Ryczałt 2022 idealnie sprawdzi się dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność z minimalnymi kosztami uzyskania przychodów. Lekarze zatrudnieni na kontrakcie w szpitalu lub programiści chętnie skorzystają z obniżonej stawki podatku. Koszty ich pracy ograniczają się zazwyczaj do dojazdów na miejsce pracy, co czyni pozostawanie przy podatku liniowym decyzją o wątpliwej opłacalności.