2 listopada 2020, Komentarze wyłączone

Skala podatkowa i podatek dochodowy w 2020

Skala podatkowa to jeden ze sposobów rozliczania się przedsiębiorstwa z uzyskanych dochodów z urzędem skarbowym. Podatnicy korzystający z tego sposobu rozliczenia zobowiązani są do obliczania i wpłacania zaliczek na podatek na rachunek Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca zamierzający korzystać ze skali podatkowej muszą wziąć pod uwagę, że wysokość podatku będzie zależała od tego, w jakim progu podatkowym się znajdują. Przy skali podatkowej podatek oparty jest na dwóch stawkach zależnych od wysokości dochodu – 17%  gdy podstawa obliczenia podatku nie przekracza 85 528 zł i 32% gdy podstawa obliczenia podatku przekracza 85 528 zł.

Podatek dochodowy 2020

W skali podatkowej została wprowadzona istotna zmiana. Jesienią 2019r został obniżony pierwszy próg podatkowy – z 18% do 17%. Wprowadzono również daninę solidarnościową zwaną trzecim progiem podatkowym. Danina solidarnościowa dotyczy osób o najwyższych zarobkach – tych powyżej 1 miliona złotych rocznie. Środki z daniny przekazywane są na solidarnościowy fundusz wsparcia dla niepełnosprawnych.

Jak zapłacić podatek dochodowy?

Podatnicy korzystający w 2020 roku ze skali podatkowej, których dochód nie przekroczył 85 528 złotych, mogą opodatkować go stawką 17% oraz pomniejszyć o kwotę wolną od podatku. W przypadku podatników, których dochód w 2020 roku przekroczył 85 528 złotych powinien być opodatkowany w dwóch stawkach – do kwoty 85 528 zł w stawce 17%, powyżej 85 528 zł w stawce 32%, bez możliwości pomniejszenia zaliczki o kwotę wolną od podatku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Fundamentalną formą opodatkowania dochodów osoby fizycznej jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy jest wyliczany i opłacany przez osoby fizyczne od osiągniętych dochodów lub przychodów (zależnie od formy opodatkowania). Regulacji wszelkich kwestii związanych z PIT-em należy szukać w ustawie  o podatku dochodowy od osób fizycznych.

Kwota wolna od podatku w 2020 roku

Przy dochodzie rocznym podatnika:

  • 1 zł – 8000 zł – kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł;
  • 8000 zł – 13 000 zł – kwota wolna to wynik następującego równania:
    1 360 zł – [834,88 zł*(podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł)/5.000 zł];
  • 13 000 zł – 85 528 zł – kwota wolna wynosi 525,12 zł;
  • 85 528 zł – 127 000 zł – kwota wolna to wynik następującego równania:
    525,12 zł – [525,12 zł*(podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)/41.472 zł];
  • od 127 000 zł – kwoty wolnej od podatku brak.