13 listopada 2020, Komentarze wyłączone

Tarcza 5.0 – jakie zmiany w nowej ustawie?

Tarcza antykryzysowa to zestawienie rozwiązań przygotowanych przez rząd, które ma ochraniać obywateli przed kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Ustawa opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, umocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych.

Tarcza antykryzysowa dla firm

Pomocą dla przedsiębiorców są na przykład:

  • świadczenia postojowe – jednorazowa wypłata z powodu przestoju ekonomicznego na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego;
  • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, pozwalająca pokryć bieżące koszty, wynikające z prowadzenia działalności np. kosztów wynajmu lokalu, składek, podatków;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu gwarantowanych świadczeń płatniczych, w wyniku czego pracodawca otrzymuje dofinansowanie w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
  • dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii.

Tarcza 5.0

Tarcza 5.0 (inaczej tarcza branżowa/turystyczna) jest to już piąta tarcza antykryzysowa wprowadzona przez ZUS. Od poprzednich różni się tym, że jest ona skierowania do przedsiębiorców konkretnych branż, które nie uzyskały wsparcia w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych. Będą oni mogli skorzystać ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br. Ustawa zwiera 3 formy wsparcia dla przedsiębiorców branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Świadczenia postojowe

Prawo do świadczenia postojowego otrzymali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci i przewodnicy turystyczni. Świadczenie przysługuje tylko trzykrotnie w wysokości 80% sumy minimalnego wynagrodzenia za pracę

Dodatkowe świadczenie postojowe jest to 3-miesięczny zasiłek wypłacany przedsiębiorcom, którzy już wcześniej 3 krotnie skorzystali ze świadczenia. Będzie przysługiwał on przedsiębiorcom, których przeważającą działalnością jest:

  • transport turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w spektaklach teatralnych, operowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, dyskotek, salonów gier, plaż, jarmarków.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień przysługuje przedsiębiorcom z branży turystycznej, hotelarskiej, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.