19 maja 2021, Komentarze wyłączone

Terminy podatkowe – zasady liczenia

Rodzajów terminów podatkowych jest wiele, co może sprawiać kłopot podatnikom. Niektóre odnoszą się do daty realizacji jakiegoś działania, inne dotyczą podziału czasowego jego wykonania. Określone są także terminy końcowe nawet w przypadku jeśli ostatni dzień wypada w weekend lub święto.

Podatkowe terminy weekendowe

W przypadku terminów podatkowych istotne jest czy są one wyznaczone na dzień wolny lub święto. Zdarza się, że 25 dnia miesiąca wypada np. w sobotę. W tej sytuacji należy uznać, że ostatni dzień został przesunięty na następny dzień roboczy, czyli w tym przypadku poniedziałek.

Terminy podatkowe – reguła „dzień po zdarzeniu”

Prawo podatkowe mówi, że jeśli pewne zdarzenie jest początkiem terminu podatkowego ustalonego w dniach, to przy liczeniu nie jest brany pod uwagę dzień, w którym to zdarzenie zaistniało.

Przykładowo: jeśli podatnik odebrał wezwanie 3 września nakazujące dopłacić mu należność podatkową w terminie 7 dni, to ma on czas do 10 września.

Terminy podatkowe – przedziały czasowe

W przypadku terminów podatkowych, których długość wynosi parę tygodni lub miesięcy, termin końcowy przypada na ostatni dzień w tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi tego terminu.

Jeśli termin końcowy przypada np. na 31 kwietnia, a takiego dnia nie ma w kalendarzu, to termin przypada na dzień wcześniejszy, czyli na 30 kwietnia.

W przypadku terminów obejmujących lata, termin mija w ostatnim dniu który odpowiada początkowemu dniowi terminu ,chyba że dany dzień nie występuje w roku to trzeba wziąć pod uwagę dzień bezpośrednio poprzedzający tę datę.

Terminy zachowane

Czasami konkretny termin podatkowy zostaje zachowany, ale tylko w przypadku, jeśli przed minięciem terminu pismo zostało:

  • wysłane przez podatnika elektronicznie i otrzymał on potwierdzenie;
  • nadane przez pocztę lub złożone w urzędzie konsularnym;
  • złożone przez osobę przebywającą w zakładzie karnym;
  • złożone przez osobę przebywającą w areszcie;
  • złożone przez żołnierza lub członka załogi morskiej w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku.