13 lutego 2020, Komentarze wyłączone

Wszystko, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym

Od 1 stycznia 2020 wszystkie wpłaty na podatek PIT, CIT oraz VAT przelewasz na swój własny mikrorachunek podatkowy. Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie znacznie upraszcza procedurę przekazywania fiskusowi obowiązkowych kwot. Zamiast kilku numerów konta przypisanych poszczególnym podatkom, od teraz obowiązuje Cię tylko jeden – Twój indywidualny. Jeśli chcesz wiedzieć, czy dostaniesz zwrot podatku na mikrorachunek lub czy możesz wpłacić podatek za inną osobę, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

To specjalny rachunek bankowy zakładany dla wszystkich podatników legitymujących się numerem NIP lub PESEL. Służy on do przekazywania obowiązkowych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), prawnych (CIT) oraz od towarów i usług (VAT). Mikrorachunek jest obowiązkowy zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, jak i wszystkich tych, którzy pracują „na etacie” oraz rozliczają się z urzędem skarbowym.

Do końca 2019 roku podatnik zobowiązany był do uiszczania wpłat na różne numery kont – osobno na PIT, CIT i VAT. Takie rozwiązanie powodowało wiele nieprawidłowości, związanych m.in. dokonaniem wpłaty na niewłaściwy rachunek. Wprowadzenie mikrorachunku ma na celu eliminowanie takich błędów i uproszczenie wykonywania ciążących na podatnikach obowiązków względem fiskusa.

Mikrorachunek podatkowy – korzyści:

  • jeden numer rachunku bankowego dla wszystkich przelewów na podatek PIT, CIT, VAT,
  • możliwość sprawdzenia swojego numeru mikrorachunku w wygodny sposób,
  • ten sam numer do wpłat podatkowych nawet po przeprowadzce lub zmianie siedziby firmy,
  • brak obowiązku wyszukiwania odpowiednich kont urzędów skarbowych celem wykonania przelewu,
  • szybsza obsługa płatności PIT, CIT, VAT,
  • mniej formalności dla podatników.

Podobnie jak tradycyjny numer konta bankowego, mikrorachunek podatkowy również spełnia standardy NRB oraz IBAN, stosowane w obrocie krajowym i międzynarodowym. Tak samo, jak numer ROR, składa się z 26 znaków, w tym numerów NIP lub PESEL, w zależności od tego, czy posiadacz mikrorachunku prowadzi działalność gospodarczą, czy nie.

Zwrot podatku a indywidualny mikrorachunek podatkowy

Wiele osób zastanawia się, czy urząd skarbowy wykona zwrot podatku na mikrorachunek. W przypadku, gdy w rocznym zeznaniu wykazana zostanie nadpłata lub gdy podatnik korzysta z należnych mu ulg, zwrot środków będzie przyznawany na dotychczasowych zasadach – przekazem pocztowym lub na podany w zeznaniu numer konta bankowego podatnika. Jeśli jednak suma uiszczonych w ciągu roku zaliczek będzie zbyt niska, brakującą kwotę należy wpłacić właśnie na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Posiadanie mikrorachunku, a zaległości w podatkach

Jeśli podatnik posiada zaległości względem fiskusa, dokonaną wpłatę urząd skarbowy rozliczy na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym podatku. Jeśli takiego wskazania nie będzie w tytule przelewu, a podatnik posiada zaległości w kilku podatkach, fiskus automatycznie zaliczy wpłatę na mikrorachunek podatkowy na poczet zaległości z najwcześniejszym terminem zapłaty.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji, gdy wpłacona kwota nie wystarcza na pokrycie całej zaległości wraz z odsetkami, zostanie ona proporcjonalnie rozliczona na podatek należny do zapłaty oraz na odsetki ustalone na dzień wpłaty.

Czy można zapłacić podatek za inną osobę na jej mikrorachunek?

Zgodnie z treścią Ordynacji podatkowej (art. 62b § 1) prawo do zapłaty podatku za podatnika mają:

  • jego małżonka, rodzeństwo, potomkowie, pasierbowie, ojczym lub macocha – w dowolnej wysokości,
  • aktualny właściciel hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, o ile podatek jest nimi zabezpieczony,
  • osoba trzecia lub inny podmiot w wysokości do 1000 zł.
H2: Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku?

Jeśli chodzi o mikrorachunek podatkowy korzyści z jego wprowadzenia nie kończą się wyłącznie na możliwości regulowania wszystkich podatków na jedno konto. Do zalet nowego rozwiązania należy również możliwość wygodnego sprawdzenia numeru rachunku z dowolnego miejsca i o każdej porze. Wystarczy wejść na Portal Podatkowy oraz wygenerować swój mikrorachunek. Informacji o numerze udzieli również właściwy urząd skarbowy. Wygenerowanie rachunku, podobne jak jego prowadzenie i obsługa nie wiążą się dla podatnika ze zdanymi dodatkowymi kosztami.