1 grudnia 2020, Komentarze wyłączone

Co to jest ulga na start i kto może z niej skorzystać?

Ulga na start to przepis, który zwalnia niektórych przedsiębiorców z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną którzy:

  • po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą
  • rozpoczynają kolejną działalność po 5 latach po zamknięciu lub zawieszeniu poprzedniej działalności.
  • Nie wykonują dla byłego pracodawcy tego, co rozbili w obecnym lub poprzednim roku kalendarzowym

Przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na start jest zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne w dalszym ciągu są dla niego obowiązkowe.

Okres trwania ulgi na strat

Ulga na start przysługuje 6 miesięcy kalendarzowych. Należy jednak uwzględnić, w którym dniu miesiąca przedsiębiorca rozpoczyna działalność. Jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca, to należy uznać ten miesiąc jako pierwszy z 6. Jeśli jest to natomiast każdy kolejny dzień miesiąca to okres ulgi liczony jest od następnego miesiąca kalendarzowego. Istotne również jest to, że w razie zawieszenia działalności ulga nie może zostać przedłużona.

Konsekwencje korzystania z ulgi na start

Jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start i nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, oznacza to, że w razie choroby, opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny lub w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową nie otrzyma on świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Ulga na start a Mały ZUS

Po upływie 6 miesięcy, czyli gdy przedsiębiorcy przestaje przysługiwać ulga na start (oznacza to, że zostaje on objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi) może on skorzystać z kolejnego udogodnienia jakim jest Mały ZUS. Jest to rozwiązanie, dla firm które nie osiągają wysokich przychodów. Dzięki uldze przedsiębiorcy mogą płacić niskie składki, które są zależne od przychodów firmy. Im mniejszy przychód tym mniejsze składki.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z Małego ZUS-u opisaliśmy w poprzednim wpisie, do którego lektury gorąco zachęcamy.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Możliwość skorzystania z Małego ZUS-u nie jest możliwa dla przedsiębiorcy, który:

  • w ubiegłym roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
  • rozliczenia dokonywał w formie podatkowej,
  • korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  • jeśli spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek,
  • wykonuje takie same obowiązki, jakie wykonywał dla byłego lub obecnego pracodawcy w minionym lub bieżącym roku kalendarzowym.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne – Ulga na start oraz Mały ZUS

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku obu tych udogodnień w 2020 roku jest taka sama – wynosi 362,34 zł.