31 marca 2021, Komentarze wyłączone

Co to są kody GTU i kiedy ich używać?

Wraz z wprowadzeniem pliku JPK_VAT w życie wszedł obowiązek wskazywania w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT informacji dotyczących dostaw towarów i świadczonych usług (szczególnie odnosi się to do sprzedaży narażonych na nadużycia). Kod GTU mówi o przynależności sprzedawanych przedmiotów oraz usług do jednej z trzynastu grup. Od 1 października 2020 roku kody GTU są wykazywane w pliku JPK V7, który pojawił się zamiast deklaracji VAT-7 oraz JPK VAT.

Kiedy należy stosować kody GTU?

Klasyfikacja towarów jako poszczególne kody odbywa się za pomocą wykazu przedstawionego przez Ministra Finansów.

Uproszczona lista kodów GTU:

 • GTU_01- sprzedaż alkoholu
 • GTU_02- handel paliwem
 • GTU_03- dostawa oleju opalowego oraz olejów smarowych
 • GTU_04- handel wyrobami tytoniowymi
 • GTU_05- dostawa odpadów i surowców wtórnych
 • GTU_06- handel urządzeniami elektrycznymi
 • GTU_07- sprzedaż pojazdów i części
 • GTU_08- handel wyrobami z metali szlachetnych i nieszlachetnych
 • GTU_09- dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 • GTU_10- budynki i budowle
 • GTU_11- przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU_12- usługi o charakterze niematerialnym (np. księgowe, doradcze, prawne)

Przypisanie kodu GTU może zostać zrealizowane już na etapie wystawiania faktury, jednak nie jest to obowiązkiem, ponieważ kod jest istotny dla Urzędu Skarbowego, a nie dla klienta. Kody w JPK mogą być umieszczane podczas jego generowania w zależności od wyboru podatnika.

Konsekwencje błędów w JPK

Sporządzanie plików JPK wymaga od podatników dużej uważności, ponieważ w przypadku popełnienia błędu w prawidłowym przypisaniu kodu GTU zostaną oni obciążeni karą w wysokości 500 złotych. Nieprawidłowe przyporządkowanie towaru do kodu może również nieść ze sobą skutek nałożenia sankcji na przedsiębiorcę, zatem sprawny, zgodny z aktualnymi przepisami system księgowości jest niezbędny przy tego typu zadaniach. Mimo że nowy system JPK jest dużym ułatwieniem, ponieważ nie ma już obowiązku generowania osobnych deklaracji VAT oraz JPK_VAT, to niesie ze sobą utrudnienie w postaci konieczności wpisywania dodatkowych informacji w pliku.

Raportowanie może okazać się problematyczne w momencie gdy przedsiębiorca używa różnych programów do fakturowania i prowadzenia księgowości.

Faktury korygujące a GTU

W nowej strukturze JPK oznaczeniu kodami GTU podlegają także faktury korygujące. Kodem GTU należy oznaczać towary lub usługi podlegające pod oznaczenia kodami GTU. W nowym JPK_VAT faktury korygujące muszą posiadać w ewidencji oznaczenie kodem GTU nawet jeśli pierwotnie faktura była rozliczana przed wprowadzeniem JPK_VAT.