6 lipca 2021, Komentarze wyłączone

Jak założyć sklep internetowy?

Biznes internetowy kusi perspektywą wysokich dochodów i szerokimi możliwościami rozwoju. Wiele osób decyduje się rozpocząć swoją przygodę z biznesem od początku, gdyż otwarcie sklepu internetowego jest znacznie tańsze i łatwiejsze niż otworzenie wersji tradycyjnej. Jeśli chodzi o biznes plany i pomysły online, należy zmierzyć się z niuansami i zobowiązaniami prawnymi. Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego to nie tylko regulamin, reklamacje i zwroty.

Wybór formy opodatkowania

Jedną z najważniejszych decyzji przy rejestracji jako firma jest wybór sposobu płacenia podatków. Każdy rodzaj ma swoje mocne i słabe strony, które wpływają zarówno na wysokość podatku dochodowego, jak i sposób księgowania. Przedsiębiorcy mają do wyboru dwa sposoby opodatkowania e-sklepu: opodatkowani według skali podatkowej i liniowo oraz w formie zryczałtowanej

Skala podatkowa jest najczęściej wybieraną formą opodatkowania e-sklepu. Dla tej formy występują dwie stawki podatkowe w zależności od dochodu.

Dla podatku liniowego stawka jest niezmienna i wynosi 19%, a wszystkie koszty ewidencjonowane są w Księdze Przychodów i Rozchodów. Każdy przedsiębiorca sam zajmuje się obliczaniem i wpłacaniem zaliczek, a na koniec każdego roku podatkowego składa zeznanie roczne PIT-36L. Nie każdy może używać opodatkowania liniowego. W Pierwszym roku działalności ta opcja nie jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy generują dochód na rzecz świadczenia usług dla byłego pracodawcy.

O wyborze formy opodatkowania dla sklepu internetowego mamy osobny wpis – zachęcamy do jego lektury.

Ryczałt jest to łatwy sposób na rozliczenie z fiskusem. Przedsiębiorcy nie muszą używać księgi podatkowej przychodów i rozchodów, po prostu przygotowują ewidencję dochodów. Składają miesięczny podatek dochodowy do urzędu skarbowego oraz corocznie zeznanie podatkowe PIT-28 na koniec roku podatkowego.

Jakie są wymagania dotyczące sklepu internetowego i w jakiej formie może funkcjonować?

Ważną sprawą jest zapewnienie usług dobrego informatyka i grafika, aby strona sprawnie działała a jednocześnie była dopracowana od strony wizualnej. Można także zamiast tego kupić gotowe oprogramowanie z hostingiem. Jeśli chodzi o dopuszczalne formy prowadzenia e-sklepu, to jest to każda z wyjątkiem spółki partnerskiej. Sklep internetowy może zatem funkcjonować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej.

Rejestracja sklepu internetowego

Sklep internetowy musi być zarejestrowany, tak jak każdy inny rodzaj działalności. Nakłada to na właściciela wiele nowych obowiązków dopełnienia pewnych formalności. E-działalność prowadzona w formie JDG lub spółki cywilnej musi być zarejestrowana w CEiDG. W pozostałych formach obowiązuje rejestracja w KRS.

VAT w sklepie internetowym

Otwierając sklep internetowy, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku VAT-R do urzędu skarbowego nie później niż w dniu otwarcia działalności. Następnie przedsiębiorca jest zarejestrowany jako czynny lub zwolniony podatnik VAT. Zwolnienie z VAT przysługuje osobom, które założyły nową działalność lub przedsiębiorcom już prowadzącym działalność, w przypadku w którym obecne i ubiegłe dochody nie przekraczają 200 tys. zł. Zwolnienie z VAT to korzystna opcja, jeśli chcesz otworzyć mały sklep internetowy bez ponoszenia wysokich kosztów.