28 lipca 2020, Komentarze wyłączone

Jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla sklepu internetowego?

Każda forma opodatkowania ma swoje zalety i wady. Warto dobrze zastanowić się, którą z form wybrać, ponieważ każda z nich wpływa zarówno na to, w jaki sposób będzie wyglądało prowadzenie księgowości oraz jak wysoki będzie podatek dochodowy.

Księgowość sklepu internetowego – formy rozliczenia

Kierowanie działalnością gospodarcza wiąże się z dokonaniem wyboru formy opodatkowania, czyli sposobu obliczania podatku dochodowego. W Polsce dla dysponentów sklepów internetowych dostępne są 3 modele opodatkowania:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy
  • oraz ryczałt.

Sama forma wyraża sposób wyliczenia podatku dochodowego i stawkę procentową podatku lub jego kwotę do zapłaty. Ponadto stanowi o obowiązkach, z których przedsiębiorca musi wywiązywać się w związku z rozliczaniem podatku (ewidencje, składane formularze, terminy zapłaty podatku). Kwestia opodatkowania może stać się niemałym utrudnieniem, dlatego decyzję o tym należy podejmować rozważnie i po dłuższym zastanowieniu.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów dla sklepu internetowego

PKPiR obowiązuje przedsiębiorców rozliczający się na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub liniowo (19%). 

Zasady ogólne to bardzo rentowna forma pod warunkiem, że przedsiębiorca nie przekroczy pierwszego progu dochodowego (85 528 zł). Do progu stawka wynosi 17%, po przekroczeniu kwoty progu każda złotówka oznacza 32% podatek. Aby korzystać z tej formy, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów. Zasady ogólne sprawiają, że podatek obliczany jest, jako procent od dochodu, którym są przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, zatem im niższe koszty, tym wyższy podatek. Udogodnieniem jest to, że podatek można zmniejszać, korzystając z szeregu ulg, uwzględniając kwotę wolną od podatku oraz stosując wspólne rozliczenie z małżonkiem.

>> Sprawdź, jaka jak wygląda rozliczanie za pomocą skali podatkowej i jak obliczać podatek dochodowy.

Drugim sposobem jest korzystanie z podatku liniowego. Podobieństwo między zasadami ogólnymi a podatkiem liniowym jest takie, że oba oblicza się, jako procent od dochodu, którym jest przychód pomniejszony o koszty. Różnicą jest stawka – w przypadku podatku liniowego wynosi ona 19% niezależnie od wysokości dochodu. Zatem podana opcja powinna być rozważa przez posiadaczy tych sklepów, które niosą ryzyko zapłaty podatku 32%. Należy pamiętać, że przy podatku liniowym nie można korzystać z ulg i korzyści, które posiadają zasady ogólne. Dlatego dochód musi znacznie przekraczać kwotę 85 528 zł (zwykle powyżej 100 tys.) W przypadku rozliczania się za dany rok podatkiem liniowym, należy do 30 kwietnia złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu bądź straty. Zeznanie to składa się na formularzu PIT-36L.

Ryczałt w sklepie internetowym

Ryczałt znacząco różni się od zasad ogólnych i podatku liniowego. Obowiązuje w nim płatność podatku, jako procentu od przychodów, zatem kosztów nie rozlicza się w ogóle, ponieważ nie mają one wpływu na wysokość podatku. Podobnie jak w podatku liniowym ulgi i korzyści nie są dostępne (brak kwoty wolnej od podatku, ulg podatkowych oraz możliwości rozliczania z małżonkiem). Korzystne w ryczałcie są uproszczone formalności – ze względu na brak rozliczania kosztów, przedsiębiorcy nie muszą prowadzić PKPiR. Konieczne jedynie jest sporządzanie ewidencji przychodów, od których oblicza się podatek stanowiący ich procent. W przypadku działalności internetowej sklep nie może osiągnąć przychodów z reklamy, a także niedozwolona jest sprzedaż części i akcesoriów samochodowych.

Mamy nadzieję, że nasz wpis pomógł w wyborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania. Jeśli jednak nadal nie wiesz, którą wybrać – skontaktuj się z nami, doradzimy i pomożemy uporać się z wszelkimi formalnościami. Specjalizujemy się w rozliczeniach sklepów internetowych oraz międzynarodowej sprzedaży e-commerce (np. księgowość Amazon).