10 maja 2021, Komentarze wyłączone

Kary za błędy w JPK_VAT

1 października 2020 w życie weszła nowa ustawa dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego, a co za tym idzie nowelizacji uległy także kary za błędy popełniane w nowym JPK.

Kto jest zobowiązany do wysyłki nowej struktury JPK?

Zmieniona ustawa o VAT nie zobowiązywała wszystkich podatników do wysyłania nowego JPK, ale ze względu na utrudnienia związane z pandemią koronawirusa, aby usprawnić pracę, wszyscy podatnicy VAT mają powinność stosowania się do nowego JPK_V7.

Nowe JPK można złożyć jedynie za pomocą dokumentu elektronicznego podzielonego na ewidencję i deklarację. Obowiązuje to zarówno podatników rozliczających się miesięcznie, a także tych rozliczających się kwartalnie. Dokument wraz z objaśnieniami oraz szczegółowym zakresem danych został udostępniony przez Ministra Finansów aby ułatwić wypełnianie pliku.

Jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie to jest on zobowiązany zrobić to do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zawierając zarówno część deklaracyjną jak i ewidencyjną. Jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie to musi on jedynie wysłać część ewidencyjną, ponieważ część deklaracyjna zostanie dostarczona razem z częścią ewidencyjną za 3 miesiąc kwartału.

Jakie są najczęściej popełniane błędy związane z JPK?

Podatnicy muszą sporządzać pliki JPK z dużą uważnością jednak niektórym nie udaje się nie popełnić błędu. Ministerstwo Finansów poinformowało o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu dokumentów.

  • Często występującym błędem okazał się brak podpisu na pliku, a także nieaktualne pełnomocnictwo. Choć JPK_VAT miał zapewnić ujednolicenie dwóch plików w jeden, to niektórzy podatnicy kierowali się starymi zasadami.
  • Pojawiającym się błędem było także składanie plików sprzed października 2020 roku według nowych zasad.
  • Zdarzało się również, że podatnicy składali plik z wypełnioną deklaracją, a potem wysyłali plik z wypełnioną ewidencją, co dla systemu oznaczało duplikat pliku.

Jaka jest kara za błędy w JPK?

W nowej wersji JPK zostały również uwzględnione kary za błędy w pliku JPK.

Podatnicy mają szansę na skorygowanie błędu bez ukarania przez 14 dni od momentu wskazania błędu przez Urząd Skarbowy.

Jeśli podatnik poprawi błędy nie zostanie on ukarany, może natomiast stwierdzić, że w danym dokumencie nie ma błędów i przedstawić odpowiednią argumentację Urzędowi Skarbowemu. Ostatnim rozwiązaniem jest nałożenie kary na przedsiębiorcę. Dzieje się to w momencie, kiedy podatnik w wyznaczonym terminie nie stawi się by poprawić błędy lub nie przedstawi wystarczającego wyjaśnienie jeśli stwierdzi, że błędu nie ma. Kary za błędy w pliku JPK nie zostaną nałożone na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgowości.