18 czerwca 2021, Komentarze wyłączone

Najczęstsze błędy popełniane w pliku JPK

Choć składanie pliku JPK wymaga dokładnego przeanalizowania wypełnionych dokumentów to nierzadko wkrada się tam błąd. Według Ministerstwa Finansów wśród najczęstszych błędów znajdują się:

  • niepodpisanie pliku,
  • nieaktualne pełnomocnictwo,
  • kierowanie się starymi zasadami i na odwrót, kierowanie się nowymi w przypadku plików sprzed października 2020.

Jak uniknąć błędów?

W przypadku plików JPK VAT szczególnie ważna jest nasza uważność. Kilkukrotne sprawdzenie wypełnionego pliku jest absolutnym minimum. Stosowanie się do zasad dotyczących wypełniania danych jest wymagane, aby plik nie posiadał błędów – szczególnie dlatego, że niewykrycie błędu jest mało prawdopodobne ze względu na odpowiednie oprogramowanie i specjalne algorytmy.

W przypadku nieaktualnego pełnomocnictwa należy sprawdzić takie rzeczy przed wypełnieniem pliku, ponieważ niedopilnowanie tego niesie ze sobą poważne konsekwencje skutkujące nałożeniem kary pieniężnej. W przypadku podziału plików na te składane według nowych i starych zasad, należy odnieść się do daty. Jeśli plik jest sprzed października 2020 roku musi zostać złożony według starych zasad. Najważniejszą zasadą przy składaniu pliku JPK VAT jest stosowanie się do poleceń. Robienie wszystkiego według zasad z zachowaniem dodatkowej ostrożności powinno zapewnić prawidłowe wypełnienie pliku i brak kary.