16 marca 2021, Komentarze wyłączone

Różnice między księgowością a rachunkowością

Bardzo często zdarza się, że słowa ,,księgowość” i ,,rachunkowość” są traktowane jak synonimy, jednak w rzeczywistości nie są to słowa, które można stosować zamiennie, a związek między nimi polega na tym, że dotyczą one tej samej dziedziny.

Czym jest księgowość?

Księgowość jest pojęciem zawężonym w porównaniu do rachunkowości, która składa się z wielu innych działów. Jest to rodzaj systemu rejestracji w rachunkowości, który odnotowuje wszelkie działania i zmiany zachodzące w obrębie danego przedsiębiorstwa. Zajmuje się gromadzeniem danych na temat sprzedaży, kupna, inwestycji reklamowych, pensji pracowniczych czy podatków.

Jakie są zadania księgowości?

Pole działania w zakresie księgowości jest szerokie jednak najważniejsze z nich to:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy,
 • sporządzanie i katalogowanie dokumentacji,
 • dokonywanie wyceny pasywów i aktywów,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz ZUS,
 • tworzenie zestawień sald i obrotów.

Samodzielna księgowość czy biuro rachunkowe – co wybrać? Opisaliśmy to w poprzednim wpisie, do którego lektury gorąco zachęcamy.

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest pojęciem szerszym od księgowości. Składa się z 3 elementów:

 • części księgowej,
 • części kalkulacyjnej,
 • części sprawozdawczej.

Ogólnie mówiąc rachunkowość zajmuje się prowadzeniem systemu ewidencji gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Gromadzi informacje, analizuje je i na ich podstawie podejmuje decyzje dotyczące firmy.

Jakie są zadania rachunkowości?

Zadaniami rachunkowości są:

 • zachowanie ciągłości bilansu,
 • prowadzenie inwentaryzacji,
 • wyrażanie zdarzeń gospodarczych w mierniku pieniężnym,
 • ocena sytuacji przedsiębiorstwa oraz wiele innych.

Podstawową różnicą jest więc to, że księgowość wynika z rachunkowości, te dwa pojęcia nie są sobie równe jednak dotyczą tej samej dziedziny. Księgowość stanowi ważny aspekt techniczny rachunkowości.