7 grudnia 2020, Komentarze wyłączone

Preferencyjne składki ZUS w 2021 roku

Przedsiębiorca, który zakończył korzystanie z ulgi na start, może przez 2 lata korzystać ze składek ZUS o obniżonej wysokości. Podstawę wymiaru składek stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego, które zgodnie z nową propozycją rządu ma wynosić 2800 zł. Opierając się na tej prognozie możemy przyjąć, że podstawa wyniesie 840 zł.

>> Zapoznaj się z naszym wpisem na temat Małego ZUSu.

W związku z tym minimalne składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku wyniosą:

  • emerytalna: 163,97 zł ,
  • rentowa: 67,20 zł,
  • wypadkowa: 14,26 zł,
  • chorobowa (dobrowolna): 14,03 zł.

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne ich wysokość zostanie podana w styczniu 2021 roku. Podstawą jej wymiaru jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

Kiedy i gdzie opłacać składki ZUS?

Od 2018 roku każdy podatnik ma indywidualny numer rachunku składkowego. Składki należy wpłacać na rachunek ZUS do 10 dnia za miesiąc poprzedni. W przypadku, kiedy przedsiębiorcy posiadają zatrudnionych pracowników, termin składek zostaje przesunięty do 15 dnia każdego miesiąca. Na numer rachunku składkowego podatnicy muszą wpłacać sumę składek – społeczne i zdrowotne.